Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Informasjon

Gulatingslova - Codex Rantzovianus

Datering 1250 - 1260
Signatur SFFda-101359
Kommune Gulen
Fylke Sogn og Fjordane
Antall sider
Kategori Kultur
Omtale Gulatingslova er den eldste kjende og bevarte lovsamlinga i Norden. Det einaste komplette pergamenthandskriftet av den eldre Gulatingslova som eksisterer i dag, har for første gong i historia vorte digitalisert. Det eldste eksisterande manuskriptet av Gulatingslova er frå slutten av 1000-talet, men det einaste komplette manuskriptet er frå siste halvdel av 1200-talet. Dette manuskriptet vert kalla Rantzau-boka, etter Christian Rantzau som donerte lovboka til Det Kongelige Bibliotek i København i 1731. Biblioteket i København har digitalisert manuskriptet, og Tusenårsstaden Gulatinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har publisert den digitale utgåva slik at den er tilgjengeleg på nett. Den fysiske teksten ligg på Det Kongelege Bibliotek i København og har signaturen er E don. var. 137 kvart.
Kultur