Skulen min er eit kartleggings- og formidlingsprosjekt om skulehistorie i Sogn og Fjordane. Målet er å samle kjelder og informasjon om skulehistoria i ein digital portal. Prosjektet er eit samarbeid mellom Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune, nærings- og kulturavdelinga.

Les meir om prosjektet Skulen min på Sogn og Fjordane fylkeskommune sin nettstad og på lokalhistoriewiki.no.