Fylkesatlas er ei kartteneste der fylkesarkivet har lagt inn lenkjer til delane av innhaldet vårt som er kartfesta. Her vil du mellom anna finne kartreferansar til stadnamn, artiklar i Kulturhistorisk leksikon, foto, freda bygningar, mm.

Fylkesatlas er utvikla i eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestland og Vestland fylkeskommune.