I oversynsartikkelen "Ta i bruk kommunale arkiv i slektsgranskinga" kan du lese meir om kva du kan finne i dei kommunale arkiva. 

På nettsidene til Digitalarkivet kan du søkje i folketeljingar, kyrkjebøker, emigrantprotokollar, tingslysingsbøker, m.m, og du vil finne både scanna materiale og fulltekstavskrifter.

På nettsidene til organisasjonen Slekt og Data finn du søkjeportalen "Gravminner i Norge".