Kulturhistoriske artiklar om materielle og immaterielle kulturminne, historiske hendingar, arkivsaker, kyrkjer, personar og anna, gir eit innblikk i fortida vår.

Gå til Kulturhistorisk leksikon.

Her kan du finne illustrerte artiklar frå din kommune (gå til avansert søk ved å trykke på lupa i søkefeltet), eller frå ulike kategoriar, som til dømes: 

Det er Fylkesarkivet i Vestland som står bak tenesta, men forfattarar med ulik bakgrunn har bidrege. Kvar artikkel freistar å gje eit oversyn over det aktuelle emnet ved hjelp av tekst, foto og kjeldereferansar.