Kulturhistorisk leksikon er eit digitalt leksikon med over 1 800 artiklar frå Sogn og Fjordane. Her kan du blant anna finne artiklar om materielle og immaterielle kulturminne, historiske hendingar, arkivsaker og personar. Det er Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane som står bak tenesta, men forfattarar med ulik bakgrunn har bidrege. Kvar artikkel freistar å gje eit oversyn over det aktuelle emnet ved hjelp av tekst, foto og kjeldereferansar.