Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  • Bilete av Martha Tynæs frå Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Foto: Forbech, T. Kristiania

    Martha Tynæs – ei leiestjerne i arbeidarkvinnerørsla

    Martha Tynæs frå Florø er kanskje ukjend for mange, men ho er for viktig til å gå i gløymeboka. 

  • 17.mai-feiring på Lyster sanatorium med pasientar, pleiepersonell og arbeidsfolk. Heilt til høgre sit familien Stuppelshaug med to eller tre born.

    Lyster Sanatorium - Harastølen

    Lyster Sanatorium var eit av dei største spesialsjukehusa i landet og var frå 1902 tuberkulosesjukehus for heile Vestlandet. Vinteren 2020/2021 er arbeidet med å setja i stand dei gamle husa i full gang. Kanskje blir det etter kvart hotelldrift på Harastølen.

Mundal kyrkje og Hotel Mundal.

Den tidlege turismen i Sogn

Turismen har lange tradisjonar i Vestland. I Sogn kom Balestrand til å bli eit svært ynda reisemål. På 1800-talet byrja kunstnarar og turistar å strøy...
Steinbryting på vegstrekninga Stryn-Loen 1910. Fotograf er Jens Knudsen Maurseth

Feiselsong

Vil du høyre ein ekte feiselsong? Det er ein arbeidssong som vart nytta for å halde takten når ein hamra med feisel. 

Dokumentasjon 2.jpg

Fylkesarkivet på Instagram