Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  • Post-mortem portrett av ukjent mor og barn, datert til ca. 1895-1930. Fotograf: Isak I. Hellebust.

    Den siste kvila: Døden som fotografisk objekt

    Frå fotografiets barndom og fram til mellomkrigstida var det ein utbreidd praksis å portrettere avlidne personar i samband med gravferda. Desse post mortem-fotografia vart behandla som andre familiebilete. 

  • Sæthres Institut for aandssvage Børn. Foto: Atelier K. Knudsen. Kjelde: Avdeling for spesialsamlinger ved UiB.

    Barnevernet – ei historie full av gode intensjonar

    Hovudformålet til barnevernet er å hjelpe barn og unge som vert utsett for omsorgssvikt og mishandling. Historia er dessverre full av døme på sviktande omsorg, og arkiva har vore ei viktig kjelde i erstatnings- og oppreisingssaker.

Andreas Hans Lindelie på Cuba i 1911. Den eine av kvinnene er truleg kona Claire. Andreas var fråhaldsmann, og skålte helst i andre drikkevarer enn brennevin (Arkivreferanse: SFF-88047 - Skåsheim, Anders)

Frå Guddal til Cuba

På byrjinga av 1900-talet busette ein liten flokk nordmenn seg på Cuba. Ein av dei mest sentrale personane i denne ukjende delen av norsk utvandringsh...
Ukjende born hjå fotografen, Førde. Foto: Olai Fauske. Årstal: ukjend (Fauske var verksam i åra 1905-1944). Fylkesarkivet i Vestland.

Arkivdagen

Arkivdagen 2021 vert denne helga markert i heile Norden. I år er temaet born i arkivet.
På kyrkjegarden ved Borg kyrkje på Island ligg ei eldre grav motsett veg i høve til dei andre gravene. På grava ligg ein stein med ei runeskrift på. Fotograf: Per Olav Bøyum

Kva veg skal liket vende?

I 1908 handsama kommunestyret i Hyllestad ei sak om kva veg lika skulle vende på den nye kyrkjegarden ved Hyllestad kyrkje. Skulle dei liggje med føte...

Dokumentasjon 2.jpg

Fylkesarkivet på Instagram