Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Etikett frå hermetiske fiskebollar. Dame bles i lur med utsikt over havet.

Privatarkiv

Fylkesarkivet arbeider med innsamling, vern og formidling av privatarkiv i Vestland. Privatarkiva er ei interessant og samansett kjeldegruppe, med historisk dokumentasjon frå næringsliv, organisasjonar og privatpersonar. Privatarkiva representerer eit viktig korrektiv til det offentlege arkivtilfanget.

Kontakt

Per Olav Bøyum 
Privatarkivar
57 63 81 34
 
Sturla Binder
Privatarkivar
48 95 55 18