Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Etikett frå hermetiske fiskebollar. Dame bles i lur med utsikt over havet.

Privatarkiv

Fylkesarkivet arbeider med innsamling, vern og formidling av privatarkiv i Vestland. Privatarkiva er ei interessant og samansett kjeldegruppe, med historisk dokumentasjon frå næringsliv, organisasjonar og privatpersonar. Privatarkiva representerer eit viktig korrektiv til det offentlege arkivtilfanget.

Andreas Hans Lindelie på Cuba i 1911. Den eine av kvinnene er truleg kona Claire. Andreas var fråhaldsmann, og skålte helst i andre drikkevarer enn brennevin (Arkivreferanse: SFF-88047 - Skåsheim, Anders)

Frå Guddal til Cuba

På byrjinga av 1900-talet busette ein liten flokk nordmenn seg på Cuba. Ein av dei mest sentrale personane i denne ukjende delen av norsk utvandringsh...

Kontakt

Per Olav Bøyum 
Privatarkivar
57 63 81 34
 
Sturla Binder
Privatarkivar
48 95 55 18