Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Etikett frå hermetiske fiskebollar. Dame bles i lur med utsikt over havet.

Privatarkiv

Fylkesarkivet arbeider med innsamling, vern og formidling av privatarkiv i Sogn og Fjordane. Privatarkiva er ei interessant og samansett kjeldegruppe, med historisk dokumentasjon frå næringsliv, organisasjonar og privatpersonar. Privatarkiva representerer eit viktig korrektiv til det offentlege arkivtilfanget.

Protokoll over lånetakarar i Kinns Sparebak 1920-1930. Fotograf: Javad Montazeri

Vern av sparebankarkiv

Fylkesarkivet har over eit par år hatt eit samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane om innsamling og ordning av fleire bankarkiv. Arbeidet nærmar se...
Batalden Fiskarlag

Nye privatarkiv i 2018

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane tok imot 45 nye privatarkiv i 2018. Mange av dei var fiskarlagsarkiv.

Kontakt

Per Olav Bøyum 
Privatarkivar
57 63 81 34