Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Etikett frå hermetiske fiskebollar. Dame bles i lur med utsikt over havet.

Privatarkiv

Fylkesarkivet arbeider med innsamling, vern og formidling av privatarkiv i Vestland. Privatarkiva er ei interessant og samansett kjeldegruppe, med historisk dokumentasjon frå næringsliv, organisasjonar og privatpersonar. Privatarkiva representerer eit viktig korrektiv til det offentlege arkivtilfanget.

Nordljos, lagsbladet til IOGT-losje "Uppstryningen"

Nye privatarkiv i 2019

I det siste arbeidsåret for Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane kom det inn 43 nye privatarkiv. Mange av arkiva er frå fagforeiningar og partilag på vens...
Arkivet frå Sunnfjord Krins av DNT oppstilt på tralle.

Arkivet frå Sunnfjord Krins av DNT

I år er det 100 år sidan den store folkerøystinga om brennevinsforbod i Noreg. Frå byrjinga av første verdskrigen hadde tilverking og sal av brennevin...
Protokoll over lånetakarar i Kinns Sparebak 1920-1930. Fotograf: Javad Montazeri

Vern av sparebankarkiv

Fylkesarkivet har over eit par år hatt eit samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane om innsamling og ordning av fleire bankarkiv. Arbeidet nærmar se...

Kontakt

Per Olav Bøyum 
Privatarkivar
57 63 81 34
 
Sturla Binder
Privatarkivar
48 95 55 18