Dei kommunale arkiva er ein del av den samla samfunnsdokumentasjonen og er viktige i trygginga av dei demokratiske rettane våre. Dei er ei omfattande samling med kjelder som kan danne grunnlag for gransking av administrasjonshistorie og lokalhistorie.

Kva har vi? 

Fylkesarkivet er sentraldepot for avslutta arkiv for Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar, og kommunane i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn.

I 1837 fekk vi formannskapslova, som var starten på kommuneforvaltninga og lokalt sjølvstyre. Fylkesarkivet i Vestland har kommunale arkiv frå 1837 og fram til i dag.