Arbeidararkivet fungerer som ein lokalavdeling under Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i Oslo. Arkivet har eige styre samansett av representantar frå samarbeidspartnarane.

Fylkesarkivet har det arkivfaglege ansvaret.

Føremålet med Arbeidararkivet er å sikre at historisk dokumentasjonsmateriale frå arbeidarrørsla i fylket vert teke vare på og gjort tilgjengeleg for bruk.

- Liste over registrerte arbeidararkiv (oppdatert 05.03.2019)