Det er fleire inngangar til dei offentlege arkiva våre.

  • Arkivkatalogar. I dei kommunale arkivkatalogane får du ei oversikt over kva for arkiv vi har frå dei ulike kommunane.
  • Søk i digitaliserte dokument. Her finn du hovudsakleg digitaliserte protokollar frå formannskap, kommunestyre og frå skuleverket.
  • Søk i arkivportalen. Arkivportalen er felles database for dei fleste historiske arkivinstitusjonar i landet. Her kan du søke på tvers av kommunegrenser og sektorer.  

 

arkivkatalogar.jpg    digitalisertedokument.jpg