Fylkesleksikon for Sogn og Fjordane har sidan 2001 vore ei digital formidlingsteneste med lokalhistorie i sentrum. Artiklane har vore tilgjengelege på allkunne.no. Nynorsk kultursentrum, som står bak denne tenesta, samarbeider med Store norske leksikon om meir nynorsk leksikoninnhald på snl.no, og Allkunne blir avvikla. Det lokalhistoriske innhaldet skal Vestland fylkeskommune ved Fylkesarkivet/seksjon for arkiv bevare for ettertida.

Vi skulle allereie hatt ein arkivversjon av leksikonet tilgjengeleg for ålmenta, men dette har vorte forseinka. Vi jobbar for å kunne gi tilgang til innhaldet igjen så raskt som mogeleg. 

Les meir: Fylkesleksikonet for Sogn og Fjordane kjem heim