Fagområde Tittel E-post Telefon Mobil
Arnt Ola Fidjestøl Leiar Fylkesarkivar Send e-post 57 63 80 00 971 88 903
Ole Stian Hovland Offentlege arkiv Fagkoordinator, arkivar Send e-post 57 63 81 31 991 23 750
Espen Sæterbø Offentlege arkiv Arkivar Send e-post 57 63 80 65  
Kjerstin Risnes Offentlege arkiv Arkivar Send e-post 57 63 80 92  
Annette L. Holme Offentlege arkiv Arkivar Send e-post 57 63 80 97  
Kristine Rohde Offentlege arkiv Arkivar Send e-post 57 63 81 87  
Hege Mari Kolseth Offentlege arkiv Arkivar Send e-post    
Dorthea R. Alisøy Offentlege arkiv Arkivar Send e-post    
Geir Kåre Utmo Elektroniske arkiv Arkivar Send e-post 57 63 80 70  
Elin Storøstevik Fotoarkiv Fagkoordinator, arkivar Send e-post 57 63 80 53  
Javad Montazeri Fotoarkiv Arkivar Send e-post 57 63 80 73  
Per Olav Bøyum Privatarkiv Arkivar Send e-post 57 63 81 34 938 89 524
Synnøve S. Bjørset Musikkarkiv Arkivar Send e-post 57 63 81 53 908 52 334
Randi Melvær Stadnamn, bibliotek Arkivar Send e-post 57 63 81 35  
Lars Berg Hustveit Systemutvikling Informasjonsarkitekt Send e-post 57 63 81 01  
Nils Olav Nygard Offentlege arkiv Konsulent Send e-post 57 63 80 00  
Kyrre G. Vangsnes Offentlege arkiv Konsulent Send e-post 57 63 80 00  
           
           
Samlokalisert:          
Marie Nicolaisen Nærings- og kulturavdelinga, digital formidling Rådgjevar Send e-post   906 194 74
Sigrun Espe   permisjon