Frå og med måndag 7. august handsamar vi biletbestillingar som normalt, og ein må rekne med leveringstid på inntil 3 veker.