Dei to største arkiva var frå Espevær Gjensidige Assuranseforening og Sogn og Fjordane Skogeigarlag, båe på omlag 30 hyllemeter.

Nedanfor følgjer ei liste som viser dei nyoppretta privatarkiva i 2021, med lenke til Arkivportalen, der det finst fleire opplysingar om dei. Oversynet er ikkje komplett. Ein del av privatarkiva vi tok imot i 2021 har ikkje blitt gjennomgått og registrert i katalogen vår. Dette vil venteleg bli gjort i 2022.

VLFApa-1051 Sogn og Fjordane Turlag
VLFApa-1052 Sogn og Fjordane Sosialistisk Folkeparti
VLFApa-1054 Fagforbundet Sogn og Fjordane
VLFApa-1055 Stryn Nei til EU
VLFApa-1056 Raudt Dalsfjorden
VLFApa-1057 Raudt Luster
VLFApa-1058 Jølster Hagelag
VLFApa-1059 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sogn og Fjordane
VLFApa-1060 Kråkenesmarka Fritidssenter A/S
VLFApa-1061 Henjesand, Emma
VLFApa-1062 Høyanger Venstrelag
VLFApa-1063 Vaagsø Bladforetagende A/S
VLFApa-1064 Måløy Skytterlag
VLFApa-1068 A/S Vestfart
VLFApa-1069 Vestlandske Fiskemelfabrik A/S
VLFApa-1070 Voss Skilag
VLFApa-1071 Fagforbundet avd 300 Hyllestad
VLFApa-1072 Måløy Småbåtforening
VLFApa-1073 A/S Einar Lem
VLFApa-1074 Ingeniørene Knoff & Vestrheim
VLFApa-1076 Norevik, Lars
VLFApa-1077 Flora Arbeiderlag
VLFApa-1078 Gallefoss, gnr. 126, bnr. 1 i Fjaler
VLFApa-1079 Fortidsminneforeninga Sogn og Fjordane
VLFApa-1080 Hordaland Folkemusikklag
VLFApa-1081 Sogn og Fjordane Skogeigarlag
VLFApa-1082 Lærdal Idrettslag
VLFApa-1086 Værlandet og Alden Fiskarlag
VLFApa-1087 Årdalsbakke, Inga 
VLFApa-1088 Førde Næringssamskipnad
VLFApa-1089 Førde Kjøpmannslag
VLFApa-1090 Førde Håndverk og Industriforening
VLFApa-1091 Førde Country & Western Festival
VLFApa-1092 Hordaland Skogeigarsamband
VLFApa-1093 Vestlandske Skogeigarsamband
VLFApa-1094 A/S Padøy Bruk
VLFApa-1095 Norsk Sosionomforbund, avd. Sogn og Fjordane
VLFApa-1096 Fellesorganisasjonen for barnevernspedagogar, sosionomar og vernepleiarar, avd. Sogn og Fjordane
  Espevær Gjensidige Assuranseforening