Malla Moe (1863-1953) frå Hafslo jobba som misjonær i Swaziland frå 1892 og fram til ho døydde 90 år gamal. I løpet av alle åra som misjonær sende ho både brev og bilete heim til slektningar, vener og støttespelarar. Eit utval av desse er no gjort tilgjengeleg på Flickr.

Missionary Malla Moe