Kommunearkivordninga arranger årleg kontaktkonferanse for medlemskommunane våre. Dei siste to åra har vi dessverre ikkje kunne arrangert fysisk konferanse, men i år inviterer vi til Førde tysdag 31. mai og onsdag 1. juni. 

Program for konferansen: 

Dag 1 – tysdag 31. mai

Når

Kva

10.00

Registrering

10.30-1040

Velkomen til konferanse

v/ Arnt Ola Fidjestøl, seksjonssjef/dagleg leiar og Lise Mari Haugen, nestleiar i styret. 

10.40-11.15

Nytt frå Fylkesarkivet

v/ Sigrun Espe og Espen Sæterbø frå Kommunearkivordninga

11.15-11.35

Digitaliseringstenesta

Presentasjon av Kommunearkivordninga sitt arbeid med digitalisering for kommunane.

v/ Arnt Ola Fidjestøl og Sigrun Espe

11.35-11.45

Møtebokregisteret

Eit forprosjekt for nasjonalt møtebokregister for formannskap og kommunestyre.

v/ Dorthea Rennestraum Alisøy frå Kommunearkivordninga

11.45-12.15

Pause

12.15-13.00

Arkivutgreiinga i Vestland

v/ Elin Storøstevik og Arnt Ola Fidjestøl

 

13.00-14.00

Lunsj 

 

 

Elektroniske arkiv

14.00-14.15

Kommunearkivordninga sitt arbeid med elektroniske arkiv

v/Kristian Lilleeng Skjellaug frå Kommunearkivordninga

14.15-14.45

Kommunearkinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS) – ein viktig aktør for kommunane også i Vestland

v/ Tor Eivind Johansen, KDRS

14.45-15.00

Pause

15.00-15.10

Digi Vestland - Kort presentasjon av prosjekt om innsynsløysingar.

v/Espen Sæterbø og Kristian Lilleeng Skjellaug

15.10-15.30

Nordhordland IKT sine erfaringar frå samarbeid med kommunar om elektroniske arkiv

v/ Hildegunn Opdal, Prosjektleiar/Endringsleiar Digitalisering og Innovasjon i Region Nordhordland IKS

15.30-15.45

Oppsummering/diskusjon

 

 

16.30

Tur til Dagsturhytta med dagsturhyttas far Atle Skrede

19.30

Felles middag på hotellet

Dag 2 – onsdag 1. juni

Når

Kva

 

Nytt arkivbygg på Leikanger

09.00-09.45

Kva betyr dette for kommunane? Kva tenester skal vi tilby i nytt arkivbygg? Korleis vert dei nye avleveringsinstruksane?

v/ Arnt Ola Fidjestøl, Sigrun Espe, Espen Sæterbø

09.45-10.00

Pause

10.00-10.20

Vegen fram mot 2024 – god planlegging sikrar godt resultat

v/ Espen Sæterbø og Dorthea Rennestraum Alisøy

10.20-11.00

Spørsmål og innspel, om dette eller om andre tema.

11.00-11.30

PAUSE og utsjekk

 

 

Parallellsesjonar: Du deltek på ein sesjon frå 11.30 til 12.10 og ein sesjon frå 12.20 til 13.00. Meir informasjon vert gitt på samlinga.

11.30-12.10

 

  1. Elen og Mathilde – skeiv historie i fotografi. v/ Hedvig Ølmheim, fotoarkivar
  2. Elektroniske arkiv – erfaringsutveksling v/Kristian Lilleeng Skjellaug
  3. Samanslåingskommunar – erfaringsutveksling v/Espen Sæterbø

12.10-12.20

Pause

12.20-13.00

  1. Bevaringsplan for privatarkiv i Vestland v/Per Olav Bøyum, privatarkivar
  2. Elektroniske arkiv – erfaringsutveksling v/ Kristian Lilleeng Skjellaug
  3. Samanslåingskommunar – erfaringsutveksling v/Espen Sæterbø
 

 

13.00-14-00

Lunsj

14.00-14-15

 

 

 

14.15-15.00

Kva kan vi vente oss av nytt arkivbygg? IKA Kongsberg deler erfaringar, tips og råd. v/ Wenche Risdal Lund, dagleg leiar IKA Kongsberg

 

Spørsmål og svar.