Fylkesarkivet arrangerte årets kontaktkonferanse på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde 7. og 8.juni. Det var to flotte dagar med eit innhaldsrikt program og i overkant av 50 deltakarar.

Her finn du programmet, og nokre av føredraga frå årets konferanse.