Skaasheim var ein av initiativtakarane til skipinga av Historielaget for Sogn. Han la ned eit stort arbeid på kulturvernfeltet. Arkivkatalogen vitnar om den svære samlargjerninga og det store kontaktnettet han hadde:
Anders Skaasheim - arkivkatalog.pdf

Den lokalhistoriske interessa tok Skaasheim med seg til Finnmark. Hermund Kleppa har skrive fire artiklar med utgangspunkt i materialet Skaasheim etterlet seg:
- Nordfarjekt frå Lyngen kapra på Stadhavet i ufredsåra 1807 – 1814
- Anders Skaasheim – interessert i «gammel bebyggelse» – i Finnmark
- Anders Skaasheim - "målmann frå Bjørgvin" i Finnmark
- Anders Skaasheim tok vare på havfrue-tradisjon – i Finnmark