Vi har no publisert desse stadnamna på www.fylkesarkiv.no. Namna er fordelt på desse kartblada: AE07053, AE07051, AE06952, AE07054, AE07052, AF06951, AF07053, AF07051, AE07153, AE07154 og NGO-kart over Gulen herad.