Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  • Post-mortem portrett av ukjent mor og barn, datert til ca. 1895-1930. Fotograf: Isak I. Hellebust.

    Den siste kvila: Døden som fotografisk objekt

    Frå fotografiets barndom og fram til mellomkrigstida var det ein utbreidd praksis å portrettere avlidne personar i samband med gravferda. Desse post mortem-fotografia vart behandla som andre familiebilete. 

  • Sæthres Institut for aandssvage Børn. Foto: Atelier K. Knudsen. Kjelde: Avdeling for spesialsamlinger ved UiB.

    Barnevernet – ei historie full av gode intensjonar

    Hovudformålet til barnevernet er å hjelpe barn og unge som vert utsett for omsorgssvikt og mishandling. Historia er dessverre full av døme på sviktande omsorg, og arkiva har vore ei viktig kjelde i erstatnings- og oppreisingssaker.

julekort5

God jul frå Fylkesarkivet

No går 2021 mot slutten, og Fylkesarkivet vil ønskje alle ei riktig god jul og eit godt nytt år. Vi sjåast igjen i 2022!
ledige stillingar juli_heimesida

To ledige stillingar

Fylkesarkivet ved Vestland fylkeskommune er på jakt etter to nye medarbeidarar. Vi skal tilsetje ein rådgjevar med ansvar for digital kulturformidling...

Dokumentasjon 2.jpg

Fylkesarkivet på Instagram