Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  • Illustrasjonsbilete av to personar som digitaliserer arkiv på bokskanner og held ein ipad.

    Digitaliserte dokument

    Søk i digitaliserte dokument, som til dømes møtebøker frå formannskap og kommunestyre, dagbøker og protokollar frå skular og møtebøker frå lag og organisasjonar. ​Materiale som ikkje er digitalisert og publisert på nett, er tilgjengeleg for innsyn ved besøk på lesesalen.

  • Illustrasjonsbilete med skjermdump frå ny heimeside.

    Ny heimeside

    Vi har flytta mesteparten av innhaldet over på vestlandfylke.no. Denne heimesida vil etter kvart fasast ut. Sei frå om det er noko du ikkje finn! 

Dokumentasjon 2.jpg