Opningstider lesesal og bibliotek:
Tysdag - fredag 09:00-15:00
Reduserte opningstider i samband med feriar og høgtider.