Kulturarven vår er grunnmuren i samfunnet. Gjennom kulturarven kan vi forklare samfunnet vårt og identiteten vi har. Kva identitet har du?

Saman med seksjonane bibliotekutvikling og kulturarv arrangerer Fylkesarkivet i Vestland webinar for lokalhistorieinteresserte. Årets webinar tematiserer korleis kulturminne, stadnamn og andre kjelder er med på å byggje den lokale identiteten vår.

 

Du kan lesa programmet og melda deg på gjennom denne lenka:

https://www.vestlandfylke.no/kalender/2023/webinar-for-lokalhistorieinteresserte/