Publisering av kjeldemateriale SoundCloud er klarert med rettshavar i dei tilfella materialet ikkje har "falle i det fri".