Gode brukar av stadnamnsamlinga,

Ved fylkesarkivet er arbeidet med å lage eit nytt webarkiv for stadnamn godt i gang. Medan vi ventar på at den ferdige nye løysinga blir lansert, tilrår vi at du nyttar portalen Fylkesatlas for å søkje i stadnamn.

Du kan også få tilgang til den gamle portalen sffarkiv.no ved å besøke oss på fylkeshuset i Leikanger. Les meir om våre opningstider på denne lenkja.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønskjer informasjon om materiale i stadnamnsamlinga.