Gode brukar av musikkarkivet,

Visningssidene for musikkarkivet på portalen sffarkiv.no er ikkje lengre tilgjengeleg på internett. Utdatert teknologi gjorde dette til eit sårbart system, og av tryggleiksomsyn er portalen teken av nett. 

Ved fylkesarkivet arbeider vi kontinuerleg med å lage nye webkatalogar og webarkiv, men dette er eit arbeid som tek tid. 

Medan du ventar kan du likevel få tilgang til den gamle portalen sffarkiv.no ved å besøke oss på fylkeshuset i Leikanger. Les meir om våre opningstider på denne lenkja.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønskjer informasjon om materiale i musikkarkivet.