Kjelda

Kjelda er eit tidsskrift for historie, arkiv og kjelder i Sogn og Fjordane. Vi er alltid på jakt etter spennande stoff og nye artikkelforfattarar. 

Har du lyst å skrive for Kjelda? Ta kontakt med Per Olav Bøyum i redaksjonen.

Kulturhistorisk leksikon

Kulturhistorisk leksikon er eit digitalt leksikon med over 1 800 artiklar frå Vestland. Her kan du mellom anna finne artiklar om materielle og immaterielle kulturminne, historiske hendingar, arkivsaker og personar. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane står bak tenesta, men forfattarar med ulik bakgrunn har bidrege.

Har du lyst å skrive for Kulturhistorisk leksikon? Ta kontakt med Per Olav Bøyum

Skulen min

Skulen min er eit kartleggings- og formidlingsprosjekt om skulehistorie i Sogn og Fjordane. Målet er å samle kjelder og informasjon om skulehistoria i ein digital portal.

Har du lyst å bidra med informasjon om skulen din, skuletida di eller skulehistorie frå fylket generelt? Ta kontakt med Sigrun Espe