Fylkesarkivet ryddar i desse dagar i lokale våre, og me har store restopplag av tidlegare utgåver av Kjelda. Me har dei fleste utgåvene tilbake til 1992, då det heile byrja og fram til siste utgjevinga i 2020. Dette ønskjer me å dele ut til dei som måtte vere interesserte.

Manglar du ei, eller fleire utgåver for å få ei komplett samling. Eller du berre kunne tenke deg eit utval utgåver for gode leseopplevingar.

Om du er interessert, ta kontakt!

 

Send e-post til: olav.andersson.haugen@vlfk.no