Korona-situasjonen førte til at mange innleveringar av privatarkiv er sette på vent. For tida slit vi òg med lite magasinkapasitet ved depotet vårt på Leikanger. Desse utfordringane vonar vi skal løyse seg i løpet av 2021.

Nedanfor følgjer ei liste over alle privatarkiva vi tok imot i 2020, med lenke til Arkivportalen, der det finst fleire opplysingar om dei.

VLFApa-1001 L/L Bankhjørnet
VLFApa-1002 Ytrøygrend Kvinne- og familielag
VLFApa-1003 Lærdal Lærarlag
VLFApa-1005 Flora Sosialistisk Folkeparti
VLFApa-1006 Raudt Vestland 
VLFApa-1007 Teater Vestland
VLFApa-1009 Kvammes Hotell
VLFApa-1010 Breim Indremisjon
VLFApa-1011 Breidablik Avhaldslag
VLFApa-1012 IOGT barnelosje Tindefjell
VLFApa-1013 Høyanger Kunstlag
VLFApa-1014 Dahl, Sverre K. 
VLFApa-1015 IOGT-losje Kyrkjespiret
VLFApa-1016 IOGT barnelosje Kyrkjeklokka
VLFApa-1017 Barnelaget Fram
VLFApa-1018 Høyanger Folkekjøkken
VLFApa-1019 Høyanger Damekor
VLFApa-1020 Høyanger Senterparti
VLFApa-1021 Hyllestad og Høyanger Husflidslag
VLFApa-1022 Kyrkjebø Ungdomslag
VLFApa-1023 Kyrkjebø Bibellag
VLFApa-1024 L/L Eikefjorden Kraftlag
VLFApa-1025 Høyanger Frimerkeklubb
VLFApa-1026 Høyanger Filmklubb
VLFApa-1027 Hyllestad Nei til EU
VLFApa-1028 Høyanger Trekkspelklubb
VLFApa-1029 Høyanger Revmatikerforening 
VLFApa-1030 Høyanger Mannskor
VLFApa-1031 Luster Ungdomslag
VLFApa-1032 Advokat Jan Arild Rømmen
VLFApa-1033 Sogndal Eigedomsselskap AS
VLFApa-1035 Gulen Nei til EU
VLFApa-1036 Jølster Nei til EU
VLFApa-1037 Gloppen Nei til EU
VLFApa-1039 Hornindal AOF
VLFApa-1040 Lærdal AOF
VLFApa-1041 Balestrand Vegarbeidarlag
VLFApa-1042 Sogns Skyttarsamlag
VLFApa-1043 Leikanger Bondelag
VLFApa-1045 Rosendal Sparebank
VLFApa-1046 Grafisk klubb Ingvald Husabø Prenteverk AS
VLFApa-1047 Fagforbundet avd. 12 Stryn og Hornindal
VLFApa-1048 Stryn Kommunale Forening
VLFApa-1053 Gulen skogeigarlag