Sogn og Fjordane Fiskarlag runda 100 år hausten 2018. I det høvet passa det godt å ta inn arkivmateriale frå lokale fiskarlag. Eldst er det frå Batalden, med ei møtebok som går attende til 1913.

Elles er dei private arkivinnleveringane prega av eit stort spenn, både når det gjeld innhald, omfang og periode dei dekkjer. Nedanfor følgjer ei liste over arkiva, med lenke til Arkivportalen, der det finst meir opplysingar om dei.

SFF-2018102 Skaar, Halldis
SFF-2018103 Holmedals Sogns Bondevenforening
SFF-2018104 Sparebanken Flora-Bremanger
SFF-2018105 Statens vegvesen Region vest
SFF-2018106 Sankam Fotballklubb
SFF-2018107 Høyanger Framlag
SFF-2018108 Raudt Flora
SFF-2018109 Raudt Lærdal
SFF-2018110 Raudt Indre Sunnfjord
SFF-2018112 Motorførernes Avholdsforbund Ytre Sunnfjord avdeling
SFF-2018113 Bruaas, Iver Iversen
SFF-2018114 Bedriftsidrettslaget Vegstasjonen Nordfjordeid
SFF-2018116 Batalden Fiskarlag
SFF-2018117 Barmøy Fiskarlag
SFF-2018118 Kalvåg Fiskarlag
SFF-2018119 Vågsøy Fiskarlag
SFF-2018120 Hornindals Skoglag
SFF-2018121 Vågane og Flokenes Fiskarlag
SFF-2018122 Byrknes og Øyane Fiskarlag
SFF-2018123 Bremanger Distriktsfiskarlag
SFF-2018124 Måløy og Holvik Fiskarlag
SFF-2018125 Sogn og Fjordane Fiskarkvinnelag 
SFF-2018126 Høyanger Idrettsforening
SFF-2018127 IL Høyang
SFF-2018128 Hillestad, Kjell Magne
SFF-2018129 Fellesforbundet - klubben ved Bilfinger Høyanger 
SFF-2018130 Fundo Wheels
SFF-2018131 Transplant Eigedom AS
SFF-2018133 Vest Element AS
SFF-2018134 Vest Hogst AS
SFF-2018135 AS Venøylaks
SFF-2018136 Stryn Sag A/S
SFF-2018137 Kvalos AS
SFF-2018138 Grimelands Bakeri
SFF-2018139 AS Venøylaks Nord 
SFF-2018140 Advokat Kaare Haga
SFF-2018141 Leikanger SV
SFF-2018142 Eggedalens Ungdomslag
SFF-2018143 Balestrand Sogelag
SFF-2018144 Sværefjordens Ungdomslag
SFF-2018145 Gloppen Senterparti
SFF-2018146 Sogn og Fjordane Heradskasserarlag 
SFF-2018147 Stedje Ungdomssenter
SFF-2018148 Hamre Ytre, gnr. 9 i Leikanger
SFF-2018149 Medlemsregistrering Fane 2