Det største privatarkivet kom inn frå Olden. Materialet frå Rasmus Yri er på 10 hyllemeter, og inneheld mykje interessant om ekteparet Singer, Nordfjord Sjukehus og mykje meir. Det er tidlegare omtalt på heimesida vår.

Eit oversyn over dei nye privatarkiva finn du på Arkivportalen.