Kristine Rohde byrja hjå fylkesarkivet 1.februar, og kjem frå jobb i forlaget Skald. Ho har tidlegare vore sjølvstendig næringsdrivande og har hatt ulike jobbar i det private og det offentlege. 

På Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane vil Kristine jobbe med kommunale arkiv, og særleg med digitalisering av arkiv. 

Vi er svært glade for Kristine har byrja hjå oss!