Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Dersom du ønskjer kopi av vitnemål, fagbrev eller kompetansebevis frå dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane, må du ta direkte kontakt med den aktuelle skulen. 

Ei oversikt over alle skulane finn du på denne lenkja.

Hordaland: Vitnemål/kompetansebevis utferda etter 1997

Hordaland: Vitnemål/kompetansebevis utferda etter 1997

Du må ta direkte kontakt med skulen for å få kopi av vitnemål eller kompetansebevis som er utferda etter 1997. Ei oversikt over alle dei vidaregåande skulane finn du på denne lenkja.

For å kopi av vitnemål eller kompetansebevis utferda av vidaregåande skular som er nedlagde, sjå lista nedanfor:

 • Tanks videregående skole: Kontakt Amalie Skram videregående skole
 • Bjørgvin videregående skole: Kontakt Amalie Skram videregående skole
 • Bergen handelsgymnasium: Kontakt Amalie Skram videregående skole
 • Lønborg videregående skole: Kontakt Åsane videregående skole
 • Fana gymnas: Kontakt Nordahl Grieg videregående skole
 • Hjeltnes videregående skole: Kontakt Voss vidaregåande skule
 • Voss husflidskule: Kontakt Voss gymnas
 • Etne vidaregåande skule: Kontakt Ølen vidaregåande skule (Rogaland)

Hordaland: Vitnemål/kompetansebevis utferda før 1998

Hordaland: Vitnemål/kompetansebevis utferda før 1998

Dersom du ønskjer å få kopi av vitnemål eller kompetansebevis utferda før 1998 frå ein av dei vidaregåande skulane i lista nedanfor, tek du kontakt med fylkesarkivet.

Vi gjer merksam på at dette berre gjeld skulane i lista. Ved kopi av vitnemål eller kompetansebevis frå andre skular, må du ta direkte kontakt med skulen. Ei oversikt over alle skulane finn du på denne lenkja.

A-E | F-J | K-O | P-U | V-Å

A-E

 • Ant. Johannessen handelsskole
 • Bergen butikkfagskole
 • Bergen Handelsgymnasium
 • Bergen husflidskole (Bergen kommunale kvindelige industriskole)
 • Bergen husmorskole
 • Bergen Katedralskole
 • Bergen kokk- og stuertskole
 • Bergen lærlingskole
 • Bergen tekniske fagskole
 • Bergen yrkesskole
 • Bjørgvin videregående skole
 • Dagskolen
 • Den norske realskulen (Bergen)
 • Etne vidaregåande skule

F-J

 • Fana gymnas
 • Fanastøl skole
 • Florida hjelpepleierskole
 • Fløksand husmorskule (Tidligare ein del av Knarvik vgs) og (Leirvik husmorskule)
 • Gimle videregående skole
 • HAV handelsskole
 • HAV videregående skole
 • Hjeltnes vidaregåande skule
 • Hordaland fagskule for metallarbeid og elektronikk, Os
 • Hordaland fylkeskommunale gymnas

K-O

 • K. Nerheim handelsskole
 • Kristianborg videregående skole
 • Krohnsminde videregående skole
 • Kyrre videregående skole
 • Laksevåg videregående skole
 • Lindås gymnas
 • Lønborg videregående skole
 • Manger folkehøgskule
 • Markedsføringsskolen

P-U

 • Schnitlers Handelsskole
 • Solhaugen miljøhjem og skole
 • Steinerskolen
 • Stend jordbruksskule
 • Stord gymnas
 • Stord husflidskule
 • Stord vidaregåande skule
 • Sunnhordland fylkesskule
 • Sykehusskolen
 • Tanks videregående skole
 • Ulriken skolesenter

V-Å

 • Vidsteentunet Dagheim og skule
 • Voss gymnas
 • Voss hjelpepleiarskule
 • Voss husflidskule
 • Voss husmorvikarskule
 • Årstad videregående skole (Realkompetansesenter)
 • Åsane Gymnas