Vi har arrangert kontaktkonferanse for medlemskommunane sidan 1990-talet. Konferansen vert arrangert årleg og målgruppa for konferansane er arkivleiarar, leiarar for sørvistorga og andre arkivtilsette innan offentleg sektor.

Kontaktkonferansen 2023 vert arrangert i Balestrand 31. mai og 1. juni. Gå til påmeldingsskjema.

Programmet for årets konferanse ser slik ut: 

Dag 1: Nye tankar om bevaring, kassasjon og tilgjengeleggjering av arkiv

09.00-09.30 Registrering
09.30-10.30 Presentasjon og omvising, reiselivsmuseet

10.30-12.00 Bevaring og kassasjon

  • Kva digital dokumentasjon vil vi ha nytte av om 100 år - Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon v/ Maria Astrup Hjort, utvalsleiar og professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo 
  • Mediekonvertering for kassasjon - Arkivsenter Sør v/Turid Holen, Arkivsenter Sør
12.00-12.20 Vestland fylkeskommune ønskjer å løfte arkiv i Vestland – kva betyr det?  v/Arnt Ola Fidjestøl, Vestlan d fylkeskommune 
12.20-12.40 Arbeid med arkivlova og forskrift v/ Elisabeth Harlem Eide, Arkivverket
13.00 Lunsj
14.00-14.45 Fulltekstpublisering av postlister - Sogndal kommune v/ Tor Einar Skinlo og Reidun Sørestrand Hågvar
14.45-15.30 Standardisering etter NOARK - Arkivverket v/Martin Bould 
15.30-16:00 Orienteringar 
 
Fellestur til dagsturhytta Balabu for dei som ønskjer det. 
 
19.30 Middag 

Dag 2: Lover, reglar og instruksar – til beste for arkiva

09.00-10.30 Arkivverket og tilsyn av kommunale arkiv
  • Tilsyn i kommunane - kva er viktig? - Arkivverket v/Kjetil Reithaug
  • Erfaring med tilsyn, Askvoll kommune v/Sarah Louise Loftheim
10.30-12.45 Deponering av papirarkiv til nytt arkivbygg
  • Presentasjon av nye deponeringsinstruksar 
  • Kartleggingsarbeid i kommunane og kommunebesøk
  • Kva ersituasjonen og utfordringane i kommunane? Arbeid i grupper.  
12.45-13.00 Kva skjer framover?
13.00-14-00 Lunsj
14.00-15.00 Tilsette frå Kommunearkivordninga er tilgjengelege ved behov. 
 

Kviknes hotell. Fotograf Håkon Njøs.

Her finn du informasjon om tidlegare arrangerte kontaktkonferansar: