Vi har arrangert kontaktkonferanse for medlemskommunane sidan 1990-talet. Konferansen vert arrangert årleg og målgruppa for konferansane er arkivleiarar, leiarar for sørvistorga og andre arkivtilsette innan offentleg sektor.

Kontaktkonferansen 2023 vert arrangert i Balestrand 31. mai og 1. juni. Gå til påmeldingsskjema.

Programmet for årets konferanse ser slik ut: 

Dag 1: Nye tankar om bevaring, kassasjon og tilgjengeleggjering av arkiv

09.00-09.30 Registrering
09.30-10.30 Presentasjon og omvising, reiselivsmuseet
10.30-12.30 Bevaring og kassasjon
13.00 Lunsj
14.00-14.30 Standardisering etter NOARK 
14.30-15.30 Innsynsløysning – kva skjer? 
15.30-16:00 Fulltekstpublisering av postlister 
 
Fellestur til dagsturhytta Balabu for dei som ønskjer det. 
 
19.30 Middag med underhaldning

Dag 2: Lover, reglar og instruksar – til beste for arkiva

09.00-10.30 Arkivverket og tilsyn av kommunale arkiv
10.30-12.45 Deponering av papirarkiv til nytt arkivbygg
12.45-13.00 Kva skjer framover?
13.00-14-00 Lunsj
14.00-15.00 Tilsette frå Kommunearkivordninga er tilgjengelege ved behov. 
 

Kviknes hotell. Fotograf Håkon Njøs.

Her finn du informasjon om tidlegare arrangerte kontaktkonferansar: