Kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har arrangert kontaktkonferansen for medlemskommunane sidan 1990-talet. Konferansen vert arrangert årleg og målgruppa for konferansane er arkivleiarar, leiarar for sørvistorga og andre arkivtilsette innan offentleg sektor.

Her finn du informasjon om tidlegare arrangerte kontaktkonferansar:
Kontaktkonferansen 2018
Kontaktkonferansen 2017
Kontaktkonferansen 2016