Det er spennande tider.

Teknologiskifte, lovverket, kommunereforma og regionsreforma utfordrar oss på ulike måtar. Vi prøver å sjå på dei mest aktuelle oppgåvene i samband med dette på årets kontaktkonferanse som finn stad på Quality Hotel Sogndal tysdag 29. mai og onsdag 30. mai. 

Målgruppa er arkivleiarar, leiarar for servicetorga og andre arkivtilsette. 

Vi lovar gode føredrag og diskusjonar, og framifrå underhaldning.

For program og påmelding, trykk her.