Kring 70 deltakarar frå kommunane og fylkeskommunen, samt innleigde føredragshaldarar, deltok på årets konferanse. Kontaktkonferansen er eit årleg arrangement, og den er eit viktig møtepunkt mellom fylkesarkivet og kommunane.

På årets konferanse var det føredrag om arkivplan, digitalisering, tilsyn, med meir.

Under vil du finne presentasjonane frå årets konferanse: