www.fylkesarkivet.no

Innsyn i offentlege arkiv

Offentleglova slår fast at offentlege arkiv som hovudregel er opne for innsyn.

Vi kan legge fram arkiv for innsyn på lesesalen vår, og kan i mange høve sende kopiar av arkivmateriale direkte til deg enten som papirkopi eller som digitaliserte kopiar.

Spesielle vilkår vil gjelde for innsyn i personregistermateriale.

Relaterte lenker