Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Historikk

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane vart oppretta som ei prøveordning av Sogn og Fjordane fylkeskommune i 1983, og vart etablert som fast ordning frå 1986.

Fylkesarkivet har sidan starten drive omfattande prosjekt- og utviklingsarbeid på arkivfeltet, og vert rekna som ein viktig aktør i utviklinga av digitale løysingar. Fylkesarkivet har ei rekkje samarbeidspartar i institusjonar, organisasjonar og einskildpersonar både nasjonalt og internasjonalt.

Les artikkelen "Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 30 år" frå 2013.