Bileta har vi motteke i digital kopi frå eigar Hege Aanø Kraft, som også har gitt gode opplysningar om dei avbilda personane ho kjenner. Alle bileta er knytt til familien Juditte Katrine Ludvigsdatter og Didrik Fæster Madsen Aannø som flytta frå Kinn til Langevåg i Møre og Romsdal med sine 6 born i 1913. Kan det vere slik at dei avbilda personane som ikkje er identifisert er venner, naboar og/eller slektningar av familien Aannø? Send oss ein e-post om du har opplysningar til bileta!

Bileta ser du her