I samband med ferieavvikling er det sett fristar for bestillingar som skal bli handsama før ferien:

Foto: Siste frist for bestilling av bilde er 19. juni

Musikk: Siste frist for bestilling av lydfiler er 22. juni

 

Vi gjer merksam på at førespurnader som gjeld kritisk dokumentasjon likevel bli handsama innan vanleg frist på 3 veker. 

Vi ønskjer publikum og alle våre brukarar ein god sommar!