Bilete frå webarkivet for foto kan du laste ned som dei er og nytte vederlagsfritt, men berre til privat bruk (ikkje offentleggjering/publisering). Ønskjer du biletkopiar i andre format eller kvalitetar enn det som er publisert på desse sidene, eller med redigering/retusjering, gjeld våre ordinære vilkår og prisar. Les meir om dette og om korleis du bestiller foto på heimesida vår.

I samband med avvikling av juleferie må ein pårekne lengre leveringstid enn normalt. Bestillingar som kjem inn etter fredag 27. november vert levert over nyttår.