I tida framover vil denne nettstaden bli jamleg oppdatert, og målet vårt er at publikum og brukarane våre på skal få god oversikt over tenestene våre og kvar dei kan få tilgang til dei ulike arkiva og samlingane vi forvaltar. 

I ein overgansfase vil det likevel vere informasjon på denne sida som ikkje er oppdatert. Dersom du har problem med å finne det du leitar etter, så ber vi om at du tek kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg.

Ring sentralbordet på tlf. 05557 eller send e-post til post@vlfk.no 

Oversikt over tilsette på fylkesarkivet finn du på denne sida: Tilsette

Vi viser elles til informasjon om Vestland fylkeskommune, avdeling for kultur, idrett og inkludering, seksjon arkiv på Vestland fylkeskommune si nettside: vestlandfylke.no