24 av kommunane i fylket og fylkeskommunen avleverer sine eldre og avslutta arkiv til fylkesarkivet. Vi skil mellom eldre arkiv (arkiv skapt før 1964) og yngre arkiv (arkiv skapt etter 1964). Nokre kommunar har deponert yngre arkiv hjå oss.
Desse arkiva vil vere tilgjengeleg for innsyn på fylkesarkivet sin lesesal, og dels som digitaliserte arkiv gjennom webarkiva våre.