For materialet i fotoarkivet gjeld dessutan at eigar av materialet har høve til å bestemme bruk og innsyn, og til nokre samlingar kan det difor vere knytt spesielle vilkår til. For størsteparten av det fotografiske materialet har fylkesarkivet løyve til bruk og utkopiering i samsvar med fastsette vilkår. Dette kan du lese meir om her.