Namn Organisasjon Kommune
'Framlaget', gruppe III. Høyanger Parti Høyanger
1. mai komiteen, Øvre Årdal Anna Årdal
3. verda komiteen i Førde Anna Førde
Åfjorddalen Småbrukar- og arbeidarlag Parti Hyllestad
Amla Skog- og Landarbeidarforening Fagforeining Sogndal
Ankerløkken AS, Bedriftsklubb - Førde Jern og Metall, avd 165 Fagforeining Førde
AOF Sogn og Fjordane AOF Sogn og Fjordane
Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane Anna Sogn og Fjordane
Arbeidernes Ferieheim, Høyanger Anna Høyanger
Årdal AOF AOF Årdal
Årdal Arbeidarparti Parti Årdal
Årdal Bygningsarbeiderforening, avd. 324 Fagforeining Årdal
Årdal Fagforeining, avd. 174 Fagforeining Årdal
Årdal Faglege Samorganisasjon Fagforeining Årdal
Årdal Handel- og Kontorfunksjonærers Forening Fagforeining Årdal
Årdal Jern og Metall Fagforeining Årdal
Årdal Kjemiske Fagforening Fagforeining Årdal
Årdal Sjåførforening Fagforeining Årdal
Årdal SV Parti Årdal
Årdalstangen A.U.L Parti Årdal
Årdalstangen Kjemiske Arbeidarlag Fagforeining Årdal
Askrovens Arbeiderlag Parti Flora
Askvoll Fagforening Avd. 139 Fellesforbundet Fagforeining Sogn og Fjordane
Askvoll Hermetikkarbeiderforening Fagforeining Askvoll
Askvoll og Fjaler AOF forening AOF Askvoll, Fjaler
Aurland Arbeiderkvinnegruppe (DNA) Parti Aurland
Aurland Arbeiderparti (DNA) Parti Aurland
Aurland Herredsparti (DNA) Parti Aurland
Auto 123 AS, Bedriftsklubb - Førde Jern og Metall, avd 165 Fagforeining Førde
Balestrand Arbeidarlag Parti Balestrand
Balestrand Raud Valallianse Parti Balestrand
Balestrand Vegarbeidarlag Parti Balestrand
Bedriftsklubben på Neo AS, Førde Bekledningsarbeiderforening Fagforeining Førde
Bluss - partiblad for NKP, NACO Parti Høyanger
Borgund Arbeidar- og Småbrukarlag Parti Lærdal
Bremanger AOF AOF Bremanger
Bremanger Arbeidar- og fiskarlag Fagforeining Bremanger
Bremanger herredsparti (DNA) Parti Bremanger
Dale Arbeidarlag Parti Fjaler
Dale Bekledningsarbeiderforening avd. 105 Fagforeining Fjaler
Dale Kommunale Forening Fagforeining Fjaler
Dale Skoarbeiderforening Fagforeining Fjaler
Den norske Postorganisasjon, Nordvestlandet krets Fagforeining Sogn og Fjordane
Den norske postorganisasjon, Sogn og Fjordane krets Fagforeining Sogn og Fjordane
Det norske Postmannslag, Sogn og Fjordane rode Fagforeining Sogn og Fjordane
DNTO - Krets 33, Førde Teleområde Fagforeining Førde
Eid AOF AOF Eid
Eid Arbeidarlag Parti Eid
Eid Bygningsarbeiderforening, Avd. 824 Fagforeining Eid
Eid fagforeining, avd. 178 i Fellesforbundet Fagforeining Eid
Eid Faglege Samorganisasjon Fagforeining Eid
Eid Jern og Metall, avd. 178 i Fellesforbundet Fagforeining Eid
Einskap - Solidaritet i Førde Anna Førde
Eivindvik Arbeidarpartilag Parti Gulen
Fagforbundet avd. 12 Stryn og Hornindal Fagforeining Stryn
Fagleg 1. mai-front Førde Anna Førde
Fagleg 1. mai-front Gloppen Anna Gloppen
Fagleg 1. mai-front Høyanger Anna Høyanger
Faneregistrerings-prosjektet Anna Sogn og Fjordane
Fellesforbundet avd. 019 Sogn og Fjordane Fagforening Fagforeining Sogn og Fjordane
Fellesforbundet avd. 818 Utvik Bygningsarbeiderforening Fagforeining Stryn
Fellesforbundet Hotell, Restaurant og Reiseliv avd. 270, Sogn og Fjordane Fagforeining Sogn og Fjordane
Fellesforbundet - klubben ved Bilfinger Høyanger Fagforeining Høyanger
Firda Sjåførforening Fagforeining Sogn og Fjordane
Fjaler Arbeidarparti Parti Fjaler
Fjaler AUF Parti Fjaler
Fjaler Funksjonærlag Fagforeining Fjaler
Fjaler og Askvoll Faglege Samorganisasjon Fagforeining Askvoll, Fjaler
Fjordane Handel og Kontor, Region Vest Fagforeining Sogn og Fjordane
Fjordane Raud Ungdom Parti Nordfjord og Sunnfjord
Flåm Arbeiderpartilag Parti Aurland
Flora Arbeidarparti Parti Flora
Flora Kommunale Forening Fagforeining Flora
Flora Raud Valallianse Parti Flora
Flora Sosialistisk Folkeparti Parti Flora
Florø AOF AOF Flora
Florø Arbeidsmannsforening N.A.F. avd. 474 Fagforeining Flora
Florø AUF Parti Flora
Florø avdeling av Norsk Postforbund, Nordvestlandet krets Fagforeining Flora
Florø Faglege Samorganisasjon Fagforeining Flora
Florø Faglige Utvalg Fagforeining Flora
Florø Handel og Kontor Fagforeining Flora
Florø Jern- og Metallarbeiderforening Fagforeining Flora
Folkets Hus, Høyanger Anna Høyanger
Folkets Hus, Øvre Årdal Anna Årdal
Forbundet for Ledelse og Teknikk, avd. 86 Høyanger Fagforeining Høyanger
Forbundet for Ledelse og Teknikk, avd. 45 Årdal Fagforeining Årdal
Framfjorden Arbeidarforening, avd.138 Fagforeining Vik
Fresvik Arbeidar- og Småbrukarlag Parti Vik
Førde AOF-forening AOF Førde
Førde Arbeidar og Småbrukarlag Parti Førde
Førde Arbeidarkvendegruppe Parti Førde
Førde Arbeidarungdomslag Parti Førde
Førde Arbeiderforening Fagforeining Førde
Førde Arbeiderparti Parti Førde
Førde AUF Parti Førde
Førde avdeling av Den norske Postorganisasjon, Nordvestlandet krets Fagforeining Førde
Førde avdeling av Norsk Postforbund, Nordvestlandet krets Fagforeining Førde
Førde Bekledningsarbeiderforening, Avd. 195 Fagforeining Førde
Førde Fagforening Avd. 165 i Fellesforbundet Fagforeining Førde
Førde Faglige Utvalg Fagforeining Førde
Førde Handel og Kontor Fagforeining Førde
Førde Jern og Metall. Avd. 165 Fagforeining Førde
Førde Kommunale Forening Fagforeining Førde
Førde Maritime Industri AS, Bedriftsklubben - Førde Jern og Metall, av 165 Fagforeining Førde
Førde og Naustdal Vegarbeiderforening Fagforeining Førde
Førde og Omegn Bygningsarbeiderforening Fagforeining Førde
Førde og Omegn Faglige Samorganisasjon Fagforeining Førde
Førde Raud Ungdom Parti Førde
Førde Raud Valallianse Parti Førde
Førde Vei- og Anleggsarbeiderforening Fagforeining Førde
Førde-Naustdal Veiarbeiderforening (klubb) Fagforeining Førde
Gaular arbeiderparti Parti Gaular
Gaupne Arbeidarlag Parti Luster
Gaupne Arbeidarlags kvinnegruppe Parti Luster
Gloppen AOF AOF Gloppen
Gloppen Arbeiderparti Parti Gloppen
Gloppen Faglege Samorganisasjon Fagforeining Gloppen
Gloppen Samorg Fagforeining Gloppen
Gloppen Vegarbeidarforening Fagforeining Gloppen
Grafisk klubb Ingvald Husabø Prenteverk AS Fagforeining Leikanger
Grytøyra Hermetikkarbeiderforening Fagforeining Fjaler
Gudvangens Arbeidarlag (DNA) Parti Aurland
Gulen Arbeidarparti Parti Gulen
Gulen Kommunale Forening Fagforeining Gulen
Hafslo Arbeidarparti Parti Luster
Handel og kontor, avd. Fjaler Fagforeining Fjaler
Hauge sogns arbeiderforening Parti Lærdal
Helle Teglverksarbeidarforening Fagforeining Askvoll
Hermansverk Næringsmiddelarbeiderlag Fagforeining Leikanger
Hermansverk Tekstilarbeiderforening Fagforeining Leikanger
HK-klubben Førde Samyrkelag Fagforeining Førde
Holmedal Jernarbeiderlag Fagforeining Askvoll
Hornindal AOF AOF Hornindal
Hornindals Arbeidarlag Parti Hornindal
Hornindals Småbr. og Arb.lag (heradsparti) Parti Hornindal
Hotell og Restaurantarbeiderforbundet Avd 107 Sogn og Fjordane Fagforeining Sogn og Fjordane
HRAF avd. 61 Førde og omland Fagforeining Førde
Hyen Jern og Metall avd. 19 Fagforeining Gloppen
Høyanger AOF AOF Høyanger
Høyanger Arbeidarparti Parti Høyanger
Høyanger Arbeidarungdomslag Parti Høyanger
Høyanger Arbeiderkvinneforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Arbeidermannskor Anna Høyanger
Høyanger Arbeidsløses forening Anna Høyanger
Høyanger Arbeidsmannsforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Barnehage Anna Høyanger
Høyanger Bygningsarbeiderforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Elektrikerforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Fagforenings orkester Anna Høyanger
Høyanger Faglege Samorganisasjon Fagforeining Høyanger
Høyanger Framlag Fagforeining Høyanger
Høyanger Handelsfunksjonærers forbund Fagforeining Høyanger
Høyanger Jern og Metallarbeiderforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Kommunale Forening Fagforeining Høyanger
Høyanger Kommunistiske Ungdomslag Parti Høyanger
Høyanger Kommunistlag Parti Høyanger
Høyanger Murerforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Raud Ungdom Parti Høyanger
Høyanger Raud Valallianse Parti Høyanger
Høyanger Træarbeiderforening Fagforeining Høyanger
Høyanger Ungdomsråd Anna Høyanger
Høyanger-avdelinga av Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) Parti Høyanger
Indre Nordfjord Handel og Kontor, avd. 076 Fagforeining Nordfjord
Indre Sogn AOF AOF Sogn
Indre Sogn Fagforening, avd. 173 Fagforeining Sogn
Indre Sogn Jern og Metall, avd. 173 Fagforeining Sogn
Innvik Arbeidarparti (heradspartiet) Parti Stryn
Innvik Arbeiderlag Parti Stryn
Johansen, Evald Anna Flora
John Kvamme AS, Bedriftsklubb - Førde Jern og Metall, avd 165 Fagforeining Førde
Jostedal Arbeidarlag Parti Luster
Jølster Arbeidarparti Parti Jølster
Jølster Raud Valallianse Parti Jølster
Jølster SV Parti Jølster
Kaupanger og Amble kvinnegruppe (av DNA) Parti Sogndal
Kaupanger og Amla Arbeiderlag Parti Sogndal
Kaupanger Skog og Land, avd. 562 i Fellesforbundet Fagforeining Sogndal
Kaupanger Skog- og Landarbeidarforening Fagforeining Sogndal
Kinn Arbeiderlag Parti Flora
Kyrkjebø Arbeidarparti, heradspartiet Parti Høyanger
Leikanger AOF-forening AOF Leikanger
Leikanger Arbeidarlag, kvinnegruppa Parti Leikanger
Leikanger Arbeidarungdomslag Parti Leikanger
Leikanger Arbeiderparti Parti Leikanger
Leikanger Bygningsarbeiderlag Fagforeining Leikanger
Leikanger Kommunale Foreining Fagforening Leikanger
Leikanger Nær. og Nyt.arb.forening Fagforeining Leikanger
Leikanger Offentlege Funksjonærlag Fagforeining Leikanger
Leikanger SV Parti Leikanger
Leikanger Veiarbeiderforening, avd. 93 Fagforeining Leikanger
LO Indre Nordfjord Fagforeining Nordfjord
LO Sogn og Fjordane Fagforeining Sogn og Fjordane
LO Sogndal og omland Fagforeining Sogndal
LO Stat, Samarbeids- og studierådet Fagforeining Sogn og Fjordane
Luster AOF AOF Luster
Luster Arbeidarlag Parti Luster
Luster Arbeidarlags kvinnegruppe Parti Luster
Luster Arbeidarparti Parti Luster
Luster Bekledningsarbeiderforening Fagforeining Luster
Luster Bygning avd. 756 i Fellesforbundet Fagforeining Luster
Luster Faglege Samorganisasjon Fagforeining Luster
Luster Vegarbeidarforening Fagforeining Luster
Lærdal AOF AOF Lærdal
Lærdal Arbeidarkvinnelag Parti Lærdal
Lærdal Arbeidarparti Parti Lærdal
Lærdal Arbeidarungdomslag Parti Lærdal
Lærdal Kommunistlag Parti Lærdal
Lærdal og Borgund heradsparti (DNA) Parti Lærdal
Måløy A. U. L. (arbeiderungdomslag) Parti Vågsøy
Måløy Arbeiderparti Parti Vågsøy
Måløy Bygningsarbeiderforening Fagforeining Vågsøy
Måløy Handel og Kontor, avd. 133 Fagforeining Vågsøy
Måløy og Omland Faglige Samorganisasjon Fagforeining Vågsøy
Måløy Sild- og Fiskarbeiderforening Fagforeining Vågsøy
Måløy transportarbeiderforening Fagforeining Vågsøy
Marxist-leninistane på Firda Parti Gloppen
Medlemsregistrering Fane 2 Anna Nordfjord
Miljølista i Sogn og Fjordane Parti Sogn og Fjordane
Montørklubben Caverion, Førde Fagforeining Førde
Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane Distriktslag av NGF Fagforeining Sogn og Fjordane
Naustdal Arbeidarpartilag Parti Naustdal
Naustdal Raud Valallianse Parti Naustdal
Naustdal Veiarbeiderforening Fagforeining Naustdal
Nedre Årdal Arbeiderpartilag Parti Årdal
Nedre Lærdal Arbeidar- og Småbrukarlag Parti Lærdal
Nedre Lærdal Arbeiderlags Kvinnegruppe Parti Lærdal
NEKF Avdeling 53, Nordfjord Fagforeining Nordfjord
NEKF, avd. 210 Fagforeining ?
Nistad, Astrid Anna Sogndal
NNN-klubben ved Firda Canning Fagforeining Vågsøy
Nord-Vågsøy Arbeiderlag Parti Vågsøy
Nordfjord avdeling av Norsk Postforbund, Nordvestlandet krets Fagforeining Nordfjord
Nordfjord Handel og Kontor avd. 133 Fagforeining Nordfjord
Nordfjordeid Bekledningsarbeiderforening, avd 335 Fagforeining Eid
Nordvestlandet krets av Norsk Postforbund Fagforeining Sogn og Fjordane
Norges Telegraf- og Telefonarbeiderforbund, Avd. 36 Bjørgvin Inspektørkrets Fagforeining Sogn og Fjordane
Norsk Arbeidsmannsforbund, avd. Vik Fagforeining Vik
Norsk Folkehjelp - Øvre Årdal lag Anna Årdal
Norsk Folkehjelp, Eid lag Anna Eid
Norsk Folkehjelp, Flora Anna Flora
Norsk Folkehjelp Sunnfjord Anna Sunnfjord
Norsk Kommuneforbund, avd. Eid Fagforeining Eid
Norsk Kommuneforbund, avd. Førde Fagforeining Førde
Norsk Kommuneforbund, Distriktsstyret i Sogn og Fjordane Fagforeining Sogn og Fjordane
Norsk Kommuneforbund, hovudtillitsvald i fylkeskommunen Fagforeining Sogn og Fjordane
Norsk Teletjenesteforbund, Avd. Førde Teleområde Fagforeining Førde
NTL Avd. 105-3 Fagforeining  
Olden Arbeidar - og Småbrukarlag Parti Stryn
Olden Bekledningsarbeiderforening Fagforeining Stryn
Olden-Innvik Vegarbeidarforeining Fagforeining Stryn
Raud Arbeidarfront i Gloppen Anna Gloppen
Raudt Bremanger Parti Bremanger
Raudt Flora Parti Flora
Raudt Høyanger Parti Høyanger
Raudt Indre Sunnfjord Parti Sunnfjord
Raudt Kinn Parti Kinn
Raudt Lærdal Parti Lærdal
Raudt Naustdal Parti Naustdal
Raudt Sogn og Fjordane Parti Sogn og Fjordane
Raudt Stryn Parti Stryn
Raudt Vestland Parti Vestland
Raudt Vågsøy Parti Vågsøy
Raudt Årdal Parti Årdal
Samfunnshuset, A/L, Øvre Årdal Anna Årdal
Sandane Fagforening avd. 753 i Fellesforbundet Fagforeining Gloppen
Sandane Jern og Metall, avd 232 Fagforeining Gloppen
Skor Arbeidar- og Småbrukarlag Parti Hyllestad
Sogn Kommunale Tenestemannslag Fagforeining Sogn
Sogn NNN Fagforeining Sogn
Sogn og Fjord. DNA, kvinneutvalet Parti Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Arbeidarparti Parti Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Arbeidarungdomslag Parti Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) Parti Sogn og Fjordane
Norsk Arbeidsmandsforbund, avd. 22 - Sogn og Fjordane Fagforeining Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane avdeling av Norsk Postforbund Fagforeining Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Distrikt av NKP Parti Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Grafiske Forening Fagforeining Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Handel og Kontor Fagforeining Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane postopnarlag Fagforeining Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Raud Ungdom Parti Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Raud Valallianse Parti Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane SV Parti Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Telefonstyrarlag, Avd. 84 av NTTF Fagforeining Sogn og Fjordane
Sogndal Arbeidarparti Parti Sogndal
Sogndal Arbeidarparti Parti Sogndal
Sogndal avdeling av Norsk Postforbund, Nordvestlandet krets Fagforeining Sogndal
Sogndal Bygningsarbeiderforening avd. 477 Fagforeining Sogndal
Sogndal Faglige Samorganisasjon Fagforeining Sogndal
Sogndal Handel og Kontor Fagforeining Sogndal
Sogndal lag av A.O.F AOF Sogndal
Solund Arbeidarparti Parti Solund
Solund Kommunale Forening Fagforeining Solund
Solvorn Arbeidar- og småbrukarlag Parti Luster
Sosialistisk samlingsliste i Gloppen Parti Gloppen
Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistane) i Sogn og Fjordane Parti Sogn og Fjordane
Sosialistisk Valforbund - Sogn og Fjordane Parti Sogn og Fjordane
Sportsklubben Falken Anna Høyanger
Stangfjord Kjemiske Industriarb.forening Fagforeining Askvoll
Stangfjorden Arbeidarlag Parti Askvoll
Stongfjorden A.U.L. Parti Askvoll
Streikestøttekomiteen i Førde Anna Førde
Streikestøttekomiteen i Høyanger Anna Høyanger
Stryn AOF AOF Stryn
Stryn Arbeidarparti Parti Stryn
Stryn Arbeiderlag Parti Stryn
Stryn Raud Valallianse Parti Stryn
Sunnfjord og Ytre Sogn Arbeidsmannsfor. Fagforeining Sogn
Sunnfjord Skog- og landarbeiderforebund Fagforeining Sunnfjord
Svelgen Arbeidarlag Parti Bremanger
Svelgen Arbeidarparti/Bremanger Arb.parti Parti Bremanger
Svelgen Arbeidarungdomslag Parti Bremanger
Svelgen Jernarbeiderforening Parti Bremanger
Sør-Vågsøy Heradsparti av DNA Parti Vågsøy
Tele- og Dataforbundet, Foreining Telenor Sogn og Fjordane Fagforeining Sogn og Fjordane
Tredje verda komiteen Sandane Parti Gloppen
Tronvik Personalforening Fagforeining Høyanger
Underdal Arbeidarlag Parti Aurland
Underdal Kvinnegruppe (DNA) Parti Aurland
Vadheim Arbeidarlag Parti Høyanger
Vadheim Arbeidarungdomslag Parti Høyanger
Vadheim Arbeidsmandsforening Fagforeining Høyanger
Vågene Arbeiderparti Parti Vågsøy
Vågsøy AOF AOF Vågsøy
Vågsøy Arbeiderparti Parti Vågsøy
Vågsøy Jern og Metall, avd 163 Fagforeining Vågsøy
Vågsøy Kommunale Forening Fagforeining Vågsøy
Vågsøy og Selje Fagforening Avd. 163 Fellesforbundet Fagforeining Vågsøy
Vågsøy Raud Ungdom Parti Vågsøy
Vågsøy Raud Valallianse Parti Vågsøy
Valsvik, Bernhard Anna Høyanger
Vårdal Teglverksarbeiderforening Fagforeining Askvoll
Vik AOF-forening AOF Vik
Vik Arbeidar og Småbrukarlag Parti Vik
Vik Arbeidarlag Parti Vik
Vik Arbeidsmannsforening Fagforeining Vik
Vik Fagforening Avd. 161 i Fellesforbundet Fagforeining Vik
Viksdalen Arbeidarlag Parti Gaular
Vikum-Torvund Vegarbeidarforeining Fagforeining Høyanger
Ytre Sogn Fagforening, avd. 168 i Fellesforbundet Fagforeining Sogn
Ytre Sogn Kommunale Forening Fagforeining Sogn
Øvre Årdal Arbeidarkvinnelag Parti Årdal
Øvre Årdal Arbeidarlag Parti Årdal
Øvre Årdal Arbeiderforening Fagforeining Årdal
Øvre Årdal AUF Parti Årdal
Øvre Årdal AUL Parti Årdal
Øvre Årdal Bygningsarbeiderforening, avd. 325 Fagforeining Årdal
Øvre Lærdal Arbeidar- og Småbrukarlag Parti Lærdal