Dagbok for Leirvik skule 1930-1951 – krigshistoria kjem inn i klasserommet. Ei dagbok for skulane dokumenterer fråværet til elevane, gjerne med ein kommentar til kvifor eleven er vekke frå skulen. Dette er ei fantastisk kjelde til kvardagen til skuleelevane. Av og til inneheld protokollane meir enn dei skal. I dagboka til Leirvik skule har læraren gjennom krigen skrive ned glimt frå det som skjedde utanfor klasserommet, og viser oss korleis dei grip inn i skulen. Denne protokollen er ei unik kjelde for Hyllestad kommune som vitnar om ein engasjert lærar, men at livet må gå sin gang sjølv i krigstid.  

7. desember(19).jpg

7. desember(20).jpg